Cắt giảm chi phí, Sony Mobile sẽ dừng phát triển tính năng mới cho ứng dụng thời tiết

xperia_weather

Sony Mobile vừa công bố kết quả thua lỗ trong năm tài khóa 2017 và vì thế, họ lại sắp sửa bước vào cuộc cải tổ, cắt giảm để giảm bớt “gánh nặng” chi phí điều hành.

Đã từ lâu rồi công ty sử dụng phần mềm gần Android gốc để giảm bớt chi phí phát triển phần mềm. Và bất cứ dụng dụng hay tính năng nào có thể cắt giảm, họ cũng thẳng tay loại bỏ, tận dụng phần mềm bên thứ ba hoặc mặc định Google. Mới đây nhất, “nạn nhân” bị cho ra rìa là ứng dụng Xperia Wather vốn dùng để xem thời tiết. Theo một thông báo đăng tải trên nhóm lập trình beta, một quyết định có tính kinh doanh đã được ban quan lí đưa ra, và không may, sẽ không còn tính năng mới nào được bổ sung nữa.

Bản thân Xperia Weather sẽ được đưa vào giai đoạn bảo trì, tiếp tục vá lỗi. Nhóm lập trình không thể đảm bảo tiếp nhận các ý kiến để đưa ra nâng cấp lớn được nữa, và họ dự đoán rằng ứng dụng sẽ còn được duy trì cho đến phiên bản Android Q năm sau. Công ty có lẽ sẽ tìm kiếm giải pháp bên ngoài để cung cấp dịch vụ thời tiết cho ngời dùng Xperia, thay thế cho Xperia Weather trong tương lai.

 

Nguồn: Xperiablog.

Check Also

5 Important Ladies, Involved with The 1920s

5 Important Ladies, Involved with The 1920s Online downpayment ways to all wagering restaurant or …

Free involved with command Inside Bars, Many other Consumer Places

Free involved with command Inside Bars, Many other Consumer Places WinStar The earth Current on …

Leave a Reply