Sony cập nhật ứng dụng Movies cho Xperia chạy Android 4.3+

media_app

Tiếp tục hoàn thiện ứng dụng xem phim và video trên Xperia, Sony đã vừa tung ra bản cập nhật mới cho ứng dụng này với mã
7.2.A.0.4. Các điểm cải tiến nằm ở thay đổi thiết kế đôi chút ở tổng thể ứng dụng và mục thông tin chi tiết video.

Để cập nhật các bạn có thể kiểm tra qua “Trung tâm cập nhật” hoặc download cài thủ công áp dụng cho các mẫu máy chạy Android 4.3 trở lên.

Download

Movies 7.2.A.0.4 App

Nguồn: XperiaBlog, XDA

Check Also

10 Popular Lesbian Dating Apps to assist you Discover Love

10 Popular Lesbian Dating Apps to assist you Discover Love But, having less steps you …

This season marks just one more 12 months when the payday financing industry has attempted to expand just exactly just what it can in Indiana.

This season marks just one more 12 months when the payday financing industry has attempted …

One comment

Leave a Reply