Cập nhật Android 4.0.4 trên Xperia 2011 (Update 4)

Sony Mobile đã vừa công bố đã bắt đầu tiến trình cho phép cập nhật Android 4.0.4 trên tất cả các mẫu máy thuộc dòng Xperia 2011 nhưng vẫn đang giới hạn ở một số khu vực. Kèm theo mỗi model Sony đều cung cấp các mã số Sales Item để nhận dạng mẫu máy nào sẽ được cập nhật ngay hôm nay. 

android 4.0 xperia

Theo danh sách dưới đây thì hầu hết các máy đã có thể cập nhật ngay trong ngày hôm nay (chúng ta đang ở múi giờ nhanh hơn). Người dùng có thể cập nhật thông qua phần mềm PC Companion (Click để download) hoặc tốt nhất là sử dụng Sony Update Services. Sau khi cài đặt thành công hãy kết nối Xperia vào PC và thực hiện theo các hướng dẫn của phần mềm. Trên trang chủ của Sony Mobile hiện tại chưa cập nhật danh sách cho một số mẫu Xperia Mini, Mini Pro, Ray và Active nhưng có thể các mẫu máy này cũng đã nhận được bản cập nhật, các bạn hãy cứ kết nối với PC Companion để kiểm tra nhé.

Update:

5:14: PM : Cập nhật thêm danh sách của Ray

5:22: PM : Một số bạn thắc mắc là tại sao đúng mã số SI mã vẫn chưa được cập nhật ?

Thì chúng tôi xin trả lời rằng Sony đang đề cập đến chuyện sẽ cập nhật trong ngày hôm nay, nghĩa là không hẳn là sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Các bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi thử lại sau vài tiếng.

9:00: AM 30-5 : Cập nhật thêm danh sách cho cho Ray, Arc, Arc S, Neo, Neo V

9:00: AM 31-5 : Cập nhật thêm danh sách cho Xperia Pro

11:50: PM 5-6 : Cập nhật Xperia Mini Pro, chuẩn bị Live With Walkman

9:01 AM 8-6 : Cập nhật lại danh sách và link tra trực tiếp tại trang chủ Sony Mobile

Cách kiểm tra máy có nằm trong diện cập nhật hay không.

B1: Để biết rõ ngày được cập nhật chính thự cho mẫu máy của mình các bạn hãy tháo pin và tìm đến mã số SI có dạng XXXX-XXXX  thông thường nó nằm ngay phía dưới chữ Sony Ericsson. Hãy xem hình ảnh minh họa dưới đây.

android 4.0.4 xperia

android 4.0.4 xperia

B2: Tra cứu mã SI tương ứng với danh sách máy sẽ được cập nhật dưới đây.

Xperia Arc

http://talk.sonymobile.com/message/199357#199357

Phone model SI-number Released
Xperia Arc (LT15) 1245-9807 6/4/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-1841 6/7/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-2779 6/4/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-2780 6/4/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-2993 6/5/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-2994 6/5/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-5924 6/4/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-5925 6/4/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-7088 6/4/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-7097 6/4/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-7111 5/28/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-7138 5/28/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-7149 6/5/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-7436 6/5/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-7438 6/5/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-7439 6/5/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-7442 6/5/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-7443 6/5/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-7445 6/5/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-7447 6/5/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-7448 6/4/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-7449 6/4/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-7913 6/4/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-8414 6/5/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-8416 6/5/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-8447 6/4/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-8640 6/7/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-8803 6/7/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-8804 6/7/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-8873 6/4/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-9175 6/7/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-9177 6/7/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-9195 5/28/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-9496 5/28/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-9497 5/28/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-9533 5/28/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-9534 5/28/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-9592 6/5/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-9607 6/5/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-9774 6/4/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-9775 6/4/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-9778 6/4/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-9779 5/28/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-9780 5/28/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-9781 5/28/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-9782 5/28/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-9783 6/4/2012
Xperia Arc (LT15) 1246-9784 6/4/2012
Xperia Arc (LT15) 1247-0058 6/4/2012
Xperia Arc (LT15) 1247-0077 5/28/2012
Xperia Arc (LT15) 1247-0079 5/28/2012
Xperia Arc (LT15) 1247-0085 5/28/2012
Xperia Arc (LT15) 1247-0089 6/4/2012
Xperia Arc (LT15) 1247-0124 6/4/2012
Xperia Arc (LT15) 1247-0128 6/7/2012
Xperia Arc (LT15) 1247-0193 5/29/2012
Xperia Arc (LT15) 1247-0194 6/4/2012
Xperia Arc (LT15) 1247-0199 6/4/2012
Xperia Arc (LT15) 1247-0208 6/4/2012
Xperia Arc (LT15) 1247-0209 6/4/2012
Xperia Arc (LT15) 1247-0210 6/4/2012
Xperia Arc (LT15) 1247-0288 6/4/2012
Xperia Arc (LT15) 1247-0292 6/4/2012
Xperia Arc (LT15) 1247-1114 6/7/2012
Xperia Arc (LT15) 1247-1368 6/7/2012
Xperia Arc (LT15) 1247-2443 6/5/2012
Xperia Arc (LT15) 1247-2444 6/5/2012
Xperia Arc (LT15) 1247-7720 6/5/2012
Xperia Arc (LT15) 1247-7721 6/5/2012
Xperia Arc (LT15) 1247-7722 6/5/2012
Xperia Arc (LT15) 1247-7723 6/5/2012
Xperia Arc (LT15) 1247-9637 6/4/2012
Xperia Arc (LT15) 1247-9649 6/5/2012
Xperia Arc (LT15) 1247-9651 6/5/2012
Xperia Arc (LT15) 1247-9652 6/5/2012
Xperia Arc (LT15) 1248-7718 6/7/2012
Xperia Arc (LT15) 1248-8309 6/5/2012
Xperia Arc (LT15) 1248-8310 6/5/2012
Xperia Arc (LT15) 1248-8414 6/5/2012
Xperia Arc (LT15) 1248-8567 6/7/2012
Xperia Arc (LT15) 1248-8568 6/4/2012
Xperia Arc (LT15) 1248-9711 6/5/2012
Xperia Arc (LT15) 1248-9712 6/5/2012
Xperia Arc (LT15) 1249-1671 6/5/2012
Xperia Arc (LT15) 1249-1673 6/5/2012
Xperia Arc (LT15) 1249-1680 5/29/2012
Xperia Arc (LT15) 1249-1682 6/4/2012
Xperia Arc (LT15) 1249-2452 6/5/2012
Xperia Arc (LT15) 1249-3633 6/5/2012
Xperia Arc (LT15) 1249-4998 5/28/2012
Xperia Arc (LT15) 1249-8036 6/4/2012
Xperia Arc (LT15) 1250-9652 6/5/2012
Xperia Arc (LT15) 1251-2240 6/5/2012
Xperia Arc (LT15) 1251-2245 6/5/2012
Xperia Arc (LT15) 1251-3724 6/7/2012
Xperia Arc (LT15) 1252-5809 5/28/2012
Xperia Arc (LT15) 1252-5837 5/28/2012
Xperia Arc (LT15) 1253-7014 6/5/2012
Xperia Arc (LT15) 1253-7015 6/5/2012


Xperia Arc S

http://talk.sonymobile.com/message/199360#199360

Phone model SI-number Released
Xperia Arc s (LT18) 1253-7745 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1253-7747 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1253-7755 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1253-7762 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1253-7794 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1253-7796 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1253-7798 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1253-7801 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1253-7810 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1253-7815 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1253-7822 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1253-7882 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1253-8418 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1253-8451 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1253-8458 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1253-8603 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1253-8607 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1253-8636 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1253-8811 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1253-8813 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1253-8814 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1253-8815 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1253-8816 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1253-8817 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1253-8818 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1253-8821 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1253-8824 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1253-8827 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1253-8833 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1253-8841 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1253-9015 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1253-9232 5/28/2012
Xperia Arc s (LT18) 1253-9236 5/28/2012
Xperia Arc s (LT18) 1253-9238 5/28/2012
Xperia Arc s (LT18) 1253-9241 5/28/2012
Xperia Arc s (LT18) 1253-9243 5/28/2012
Xperia Arc s (LT18) 1253-9246 5/28/2012
Xperia Arc s (LT18) 1253-9247 5/28/2012
Xperia Arc s (LT18) 1253-9249 5/28/2012
Xperia Arc s (LT18) 1253-9250 5/28/2012
Xperia Arc s (LT18) 1253-9593 5/28/2012
Xperia Arc s (LT18) 1253-9609 5/28/2012
Xperia Arc s (LT18) 1253-9612 5/28/2012
Xperia Arc s (LT18) 1253-9614 5/28/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-0140 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-0141 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-0143 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-0259 5/28/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-0264 5/28/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-0639 5/28/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-0663 5/28/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-0679 5/28/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-0680 5/28/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-0786 6/4/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-0788 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-0790 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-0793 6/4/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-0795 6/4/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-0801 6/4/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-0802 6/4/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-0967 6/4/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-1091 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-1092 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-1093 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-1094 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-1095 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-1096 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-1097 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-1098 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-1099 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-1102 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-1108 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-1112 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-1113 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-1114 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-1121 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-1122 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-1123 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-1124 6/4/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-1132 6/4/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-1133 6/4/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-1134 6/4/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-1162 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-1237 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-1243 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-1246 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-1247 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-1250 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-1306 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-1308 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-1970 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-1976 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-1985 6/4/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-2124 6/4/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-2128 6/4/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-2339 5/28/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-2340 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-2341 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-2342 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-2346 6/4/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-2348 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-2408 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-2416 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-2417 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-2427 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-2428 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-2429 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-2436 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-2529 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-2805 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-3702 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-3707 6/4/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-3710 6/4/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-3711 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-3715 6/4/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-3716 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-6378 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-6380 6/4/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-8157 6/4/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-9036 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-9037 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-9038 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-9041 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-9042 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-9045 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1254-9508 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1255-0400 6/4/2012
Xperia Arc s (LT18) 1255-4924 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1255-6119 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1255-6800 6/4/2012
Xperia Arc s (LT18) 1255-6801 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1255-8658 6/4/2012
Xperia Arc s (LT18) 1255-9372 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1255-9572 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1255-9573 6/4/2012
Xperia Arc s (LT18) 1256-1239 5/28/2012
Xperia Arc s (LT18) 1256-1249 5/28/2012
Xperia Arc s (LT18) 1256-3757 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1256-4037 6/4/2012
Xperia Arc s (LT18) 1256-9979 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1257-1060 6/4/2012
Xperia Arc s (LT18) 1257-1065 6/4/2012
Xperia Arc s (LT18) 1257-1577 5/28/2012
Xperia Arc s (LT18) 1257-1578 5/28/2012
Xperia Arc s (LT18) 1257-1755 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1257-2093 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1257-2717 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1257-2719 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1257-6212 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1257-9547 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1258-0142 6/4/2012
Xperia Arc s (LT18) 1258-0185 6/4/2012
Xperia Arc s (LT18) 1261-2107 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1261-3563 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1261-3564 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1261-3565 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1261-3738 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1261-5338 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1261-5339 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1261-6337 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1261-9639 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1262-6067 6/4/2012
Xperia Arc s (LT18) 1262-8154 6/5/2012
Xperia Arc s (LT18) 1262-8889 6/5/2012


Xperia Neo V

http://talk.sonymobile.com/message/199356#199356

Phone model SI-number Released
Xperia Neo V (MT11) 1254-0963 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-0965 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-1022 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-1407 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-1549 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-2272 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-2593 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-2595 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-2629 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-2672 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-2676 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-3429 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-3597 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-3598 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-3599 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-4276 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-4291 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-4312 6/4/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-4322 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-4339 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-4347 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-4359 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-4377 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-4378 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-4404 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-4406 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-4414 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-4416 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-4586 6/4/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-4589 6/4/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-4760 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-4761 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-4762 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-4960 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-4961 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-4962 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-6062 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-6063 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-6064 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-6065 6/7/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-6066 6/7/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-6070 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-6071 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-6072 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-6147 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-6289 5/31/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-7108 5/31/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-8966 6/7/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-8967 6/7/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-8968 6/7/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-9428 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-9824 5/31/2012
Xperia Neo V (MT11) 1254-9828 5/31/2012
Xperia Neo V (MT11) 1255-0082 6/4/2012
Xperia Neo V (MT11) 1255-0294 6/4/2012
Xperia Neo V (MT11) 1255-0295 6/4/2012
Xperia Neo V (MT11) 1255-0296 6/4/2012
Xperia Neo V (MT11) 1255-0297 6/4/2012
Xperia Neo V (MT11) 1255-0334 6/4/2012
Xperia Neo V (MT11) 1255-2939 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1256-4014 6/7/2012
Xperia Neo V (MT11) 1256-4015 6/7/2012
Xperia Neo V (MT11) 1256-4016 6/7/2012
Xperia Neo V (MT11) 1256-4264 6/1/2012
Xperia Neo V (MT11) 1256-5546 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1256-9003 6/7/2012
Xperia Neo V (MT11) 1256-9882 5/31/2012
Xperia Neo V (MT11) 1257-1386 5/31/2012
Xperia Neo V (MT11) 1257-1618 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1257-4425 6/7/2012
Xperia Neo V (MT11) 1258-0184 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1261-1568 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1261-2562 6/4/2012
Xperia Neo V (MT11) 1261-2602 6/4/2012
Xperia Neo V (MT11) 1261-3351 6/4/2012
Xperia Neo V (MT11) 1261-3910 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1261-7803 6/7/2012
Xperia Neo V (MT11) 1262-1555 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1262-1556 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1262-1557 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1262-2477 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1262-2479 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1262-2481 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1262-2482 5/28/2012
Xperia Neo V (MT11) 1262-3528 5/31/2012

Xperia Neo

http://talk.sonymobile.com/message/199355#199355

Phone model SI-number Released
Xperia Neo (MT15) 1246-7718 6/1/2012
Xperia Neo (MT15) 1246-7719 6/1/2012
Xperia Neo (MT15) 1246-7720 6/1/2012
Xperia Neo (MT15) 1246-7721 6/1/2012
Xperia Neo (MT15) 1246-7724 6/4/2012
Xperia Neo (MT15) 1246-7725 6/4/2012
Xperia Neo (MT15) 1246-7726 6/4/2012
Xperia Neo (MT15) 1246-7734 6/1/2012
Xperia Neo (MT15) 1246-7735 6/1/2012
Xperia Neo (MT15) 1246-7737 6/4/2012
Xperia Neo (MT15) 1246-7738 6/4/2012
Xperia Neo (MT15) 1246-7739 6/4/2012
Xperia Neo (MT15) 1246-7740 6/1/2012
Xperia Neo (MT15) 1246-7741 6/1/2012
Xperia Neo (MT15) 1246-7742 6/1/2012
Xperia Neo (MT15) 1246-7760 6/4/2012
Xperia Neo (MT15) 1246-7761 6/4/2012
Xperia Neo (MT15) 1246-9090 6/4/2012
Xperia Neo (MT15) 1246-9091 6/4/2012
Xperia Neo (MT15) 1246-9092 6/4/2012
Xperia Neo (MT15) 1246-9875 6/4/2012
Xperia Neo (MT15) 1246-9878 6/4/2012
Xperia Neo (MT15) 1246-9879 6/4/2012
Xperia Neo (MT15) 1246-9894 6/1/2012
Xperia Neo (MT15) 1246-9895 6/1/2012
Xperia Neo (MT15) 1246-9896 6/1/2012
Xperia Neo (MT15) 1246-9897 5/29/2012
Xperia Neo (MT15) 1246-9898 5/29/2012
Xperia Neo (MT15) 1246-9899 5/29/2012
Xperia Neo (MT15) 1246-9900 5/29/2012
Xperia Neo (MT15) 1246-9901 5/29/2012
Xperia Neo (MT15) 1246-9902 5/29/2012
Xperia Neo (MT15) 1246-9903 5/29/2012
Xperia Neo (MT15) 1246-9904 5/29/2012
Xperia Neo (MT15) 1246-9909 5/29/2012
Xperia Neo (MT15) 1246-9910 5/29/2012
Xperia Neo (MT15) 1246-9911 5/29/2012
Xperia Neo (MT15) 1246-9936 6/4/2012
Xperia Neo (MT15) 1246-9937 6/4/2012
Xperia Neo (MT15) 1246-9949 5/29/2012
Xperia Neo (MT15) 1246-9950 5/29/2012
Xperia Neo (MT15) 1247-1216 5/29/2012
Xperia Neo (MT15) 1247-1217 5/29/2012
Xperia Neo (MT15) 1247-1241 6/4/2012
Xperia Neo (MT15) 1247-1242 6/4/2012
Xperia Neo (MT15) 1247-1243 6/1/2012
Xperia Neo (MT15) 1247-1244 6/1/2012
Xperia Neo (MT15) 1247-1245 6/1/2012
Xperia Neo (MT15) 1247-1349 6/4/2012
Xperia Neo (MT15) 1247-1350 6/4/2012
Xperia Neo (MT15) 1247-1351 6/4/2012
Xperia Neo (MT15) 1247-8024 6/4/2012
Xperia Neo (MT15) 1248-2011 6/4/2012
Xperia Neo (MT15) 1248-2012 6/4/2012
Xperia Neo (MT15) 1249-0773 6/4/2012
Xperia Neo (MT15) 1249-0774 6/4/2012
Xperia Neo (MT15) 1249-0775 6/4/2012
Xperia Neo (MT15) 1249-1521 6/4/2012
Xperia Neo (MT15) 1249-2515 6/4/2012
Xperia Neo (MT15) 1251-2051 5/28/2012
Xperia Neo (MT15) 1251-2052 5/28/2012
Xperia Neo (MT15) 1251-2053 5/28/2012
Xperia Neo (MT15) 1251-4597 6/4/2012
Xperia Neo (MT15) 1251-5089 6/4/2012
Xperia Neo (MT15) 1252-6136 6/1/2012
Xperia Neo (MT15) 1252-6137 6/1/2012
Xperia Neo (MT15) 1252-6138 6/1/2012
Xperia Neo (MT15) 1253-9150 6/4/2012
Xperia Neo (MT15) 1254-9610 6/4/2012
Xperia Neo (MT15) 1254-9611 6/4/2012

Xperia Pro

http://talk.sonymobile.com/message/199354#199354

Service name Sales Item Config released
Xperia Pro (MK16) 1248-6155 5/29/2012
Xperia Pro (MK16) 1248-6156 5/29/2012
Xperia Pro (MK16) 1248-7204 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1248-7205 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1248-7206 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1248-7747 5/29/2012
Xperia Pro (MK16) 1248-7757 5/29/2012
Xperia Pro (MK16) 1248-7761 5/29/2012
Xperia Pro (MK16) 1248-7765 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1248-7770 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1248-7772 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1248-7773 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1248-7774 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1248-7777 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1248-8008 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1248-8013 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1248-8396 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1248-8401 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1248-8404 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1248-8901 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1248-8902 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1248-8905 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1248-8906 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1248-8908 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1248-8909 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1249-5155 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1249-5178 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1249-5181 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1249-7369 5/29/2012
Xperia Pro (MK16) 1249-7370 5/29/2012
Xperia Pro (MK16) 1249-7371 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1249-7372 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1249-7373 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1249-7374 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1249-7378 5/29/2012
Xperia Pro (MK16) 1249-7383 5/29/2012
Xperia Pro (MK16) 1249-7386 5/29/2012
Xperia Pro (MK16) 1249-7400 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1249-7404 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1249-7412 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1249-7446 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1249-7466 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1249-7467 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1250-5627 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1250-5628 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1250-5629 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1250-5630 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1250-5631 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1250-5632 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1250-5975 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1250-6016 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1250-6031 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1251-0999 5/29/2012
Xperia Pro (MK16) 1251-1540 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1251-1541 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1251-1542 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1251-1544 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1251-1545 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1251-1546 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1251-3071 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1251-6803 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1251-6828 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1251-6836 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1252-5231 5/29/2012
Xperia Pro (MK16) 1252-5232 5/29/2012
Xperia Pro (MK16) 1252-5719 5/29/2012
Xperia Pro (MK16) 1254-5602 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1255-1840 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1257-1921 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1261-4393 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1261-4394 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1261-4395 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1261-4414 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1261-4415 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1261-4419 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1261-4420 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1261-4421 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1261-5019 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1263-3824 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1263-3827 5/30/2012
Xperia Pro (MK16) 1263-3830 5/30/2012

Xperia Mini

http://talk.sonymobile.com/message/199353#199353:

…Chưa cập nhật danh sách

Xperia Ray

http://talk.sonymobile.com/message/199350#199350

Phone model SI-number Released
Xperia Ray (ST18) 1251-4104 5/31/2012
Xperia Ray (ST18) 1251-4106 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1251-4107 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1251-4109 5/31/2012
Xperia Ray (ST18) 1251-4110 5/29/2012
Xperia Ray (ST18) 1251-4111 5/29/2012
Xperia Ray (ST18) 1251-4120 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1251-4121 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1251-4123 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1251-4124 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1251-4130 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1251-4132 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1251-4134 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1251-4135 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1251-4137 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1251-4138 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1251-4140 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1251-4142 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1251-4143 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1251-4145 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1251-4146 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1251-4147 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1251-6020 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1251-6021 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1251-6022 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1251-6023 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1251-6024 6/4/2012
Xperia Ray (ST18) 1251-6027 5/31/2012
Xperia Ray (ST18) 1251-6028 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1251-6029 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1251-6030 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1251-6031 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1251-7555 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1251-7556 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1251-7557 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1251-7558 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-0490 6/4/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-0493 6/4/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-0563 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-0658 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-0660 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-0664 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-0801 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-0802 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-1216 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-1217 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-1218 6/1/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-1224 6/1/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-1225 6/1/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-1226 6/1/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-1227 6/1/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-1228 5/31/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-1255 5/31/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-1274 6/4/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-1504 6/1/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-1505 6/1/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-1854 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-1856 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-1857 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-2866 6/1/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-2868 6/1/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-2869 6/1/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-2870 6/1/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-3662 6/4/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-3664 6/4/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-3665 6/4/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-3667 6/4/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-3681 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-3683 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-3692 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-3693 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-4346 6/4/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-4347 6/4/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-4356 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-4357 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-4358 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-4359 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-4361 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-4362 6/4/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-4363 5/31/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-4366 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-4367 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-4368 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-4369 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-4370 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-4371 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-4372 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-4373 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-4374 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-4375 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-4376 5/29/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-4377 5/29/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-4378 5/29/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-4379 5/29/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-4380 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-4381 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-4382 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-4383 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-4384 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-4385 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-4386 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-4387 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-4388 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-4389 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-4390 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-4391 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-4842 6/1/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-4843 6/1/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-4844 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1252-8218 5/29/2012
Xperia Ray (ST18) 1253-0146 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1253-0147 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1253-0148 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1253-0150 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1253-0158 6/4/2012
Xperia Ray (ST18) 1253-0163 6/4/2012
Xperia Ray (ST18) 1253-0165 5/31/2012
Xperia Ray (ST18) 1253-2690 6/1/2012
Xperia Ray (ST18) 1253-2692 6/1/2012
Xperia Ray (ST18) 1253-4322 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1253-4323 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1253-4326 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1253-5221 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1253-5269 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1253-5735 6/5/2012
Xperia Ray (ST18) 1253-5736 6/5/2012
Xperia Ray (ST18) 1253-5757 6/5/2012
Xperia Ray (ST18) 1253-5763 6/5/2012
Xperia Ray (ST18) 1253-5991 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1253-6199 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1253-6200 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1253-7276 6/1/2012
Xperia Ray (ST18) 1253-7324 6/5/2012
Xperia Ray (ST18) 1253-7326 6/5/2012
Xperia Ray (ST18) 1253-8632 6/5/2012
Xperia Ray (ST18) 1253-8634 6/5/2012
Xperia Ray (ST18) 1253-8862 6/5/2012
Xperia Ray (ST18) 1253-8863 6/5/2012
Xperia Ray (ST18) 1253-8873 6/5/2012
Xperia Ray (ST18) 1253-8879 6/5/2012
Xperia Ray (ST18) 1253-8881 6/5/2012
Xperia Ray (ST18) 1253-8882 6/5/2012
Xperia Ray (ST18) 1253-9656 6/5/2012
Xperia Ray (ST18) 1253-9657 6/5/2012
Xperia Ray (ST18) 1253-9763 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1254-1692 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1254-1707 6/4/2012
Xperia Ray (ST18) 1254-1711 5/31/2012
Xperia Ray (ST18) 1254-2955 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1254-3793 6/1/2012
Xperia Ray (ST18) 1254-3794 6/1/2012
Xperia Ray (ST18) 1254-4144 6/5/2012
Xperia Ray (ST18) 1254-4145 6/5/2012
Xperia Ray (ST18) 1254-4146 6/5/2012
Xperia Ray (ST18) 1254-4147 6/5/2012
Xperia Ray (ST18) 1254-4152 6/5/2012
Xperia Ray (ST18) 1254-4153 6/5/2012
Xperia Ray (ST18) 1254-4154 6/5/2012
Xperia Ray (ST18) 1254-4155 6/5/2012
Xperia Ray (ST18) 1254-4159 6/5/2012
Xperia Ray (ST18) 1254-4162 6/5/2012
Xperia Ray (ST18) 1254-5685 5/31/2012
Xperia Ray (ST18) 1254-6910 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1254-7144 6/4/2012
Xperia Ray (ST18) 1254-8144 6/4/2012
Xperia Ray (ST18) 1254-8145 6/4/2012
Xperia Ray (ST18) 1254-9160 6/1/2012
Xperia Ray (ST18) 1254-9165 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1255-2747 5/31/2012
Xperia Ray (ST18) 1255-4751 6/1/2012
Xperia Ray (ST18) 1255-4949 5/31/2012
Xperia Ray (ST18) 1255-5378 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1256-3091 6/4/2012
Xperia Ray (ST18) 1256-3646 6/4/2012
Xperia Ray (ST18) 1256-4079 6/4/2012
Xperia Ray (ST18) 1256-5019 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1256-5021 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1256-5939 6/1/2012
Xperia Ray (ST18) 1256-6339 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1256-7609 5/31/2012
Xperia Ray (ST18) 1256-8054 6/1/2012
Xperia Ray (ST18) 1256-8055 6/1/2012
Xperia Ray (ST18) 1256-8056 6/1/2012
Xperia Ray (ST18) 1256-8265 6/1/2012
Xperia Ray (ST18) 1256-9265 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1256-9783 5/31/2012
Xperia Ray (ST18) 1257-1305 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1257-1306 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1257-1481 5/31/2012
Xperia Ray (ST18) 1257-1559 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1257-1560 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1257-1561 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1257-1562 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1257-6196 6/1/2012
Xperia Ray (ST18) 1257-6197 6/1/2012
Xperia Ray (ST18) 1257-6198 6/1/2012
Xperia Ray (ST18) 1257-6199 6/1/2012
Xperia Ray (ST18) 1257-6391 6/5/2012
Xperia Ray (ST18) 1257-6409 6/5/2012
Xperia Ray (ST18) 1261-1862 5/31/2012
Xperia Ray (ST18) 1261-2119 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1261-2954 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1261-3365 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1261-3366 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1261-3367 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1261-3734 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1261-6163 6/5/2012
Xperia Ray (ST18) 1261-6166 6/5/2012
Xperia Ray (ST18) 1261-7483 6/1/2012
Xperia Ray (ST18) 1261-7484 6/1/2012
Xperia Ray (ST18) 1261-7486 6/1/2012
Xperia Ray (ST18) 1261-7829 6/1/2012
Xperia Ray (ST18) 1262-4602 5/31/2012
Xperia Ray (ST18) 1262-4603 5/31/2012
Xperia Ray (ST18) 1262-9052 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1262-9055 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1262-9057 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1262-9059 5/28/2012
Xperia Ray (ST18) 1264-0784 6/1/2012

Xperia Mini Pro

http://talk.sonymobile.com/message/199353#199353

Service name Sales Item Config released
Xperia mini pro 1249-0742 6/6/2012
Xperia mini pro 1249-0743 6/6/2012
Xperia mini pro 1249-0744 6/6/2012
Xperia mini pro 1249-0745 6/6/2012
Xperia mini pro 1249-0747 6/5/2012
Xperia mini pro 1249-0748 6/5/2012
Xperia mini pro 1249-0751 6/5/2012
Xperia mini pro 1249-0752 6/5/2012
Xperia mini pro 1249-0760 6/6/2012
Xperia mini pro 1249-0761 6/6/2012
Xperia mini pro 1249-0765 6/6/2012
Xperia mini pro 1249-0766 6/6/2012
Xperia mini pro 1249-0810 6/5/2012
Xperia mini pro 1249-0811 6/5/2012
Xperia mini pro 1249-0812 6/5/2012
Xperia mini pro 1249-0813 6/5/2012
Xperia mini pro 1249-0814 6/5/2012
Xperia mini pro 1249-0815 6/5/2012
Xperia mini pro 1249-0890 6/6/2012
Xperia mini pro 1249-0891 6/6/2012
Xperia mini pro 1249-1243 6/6/2012
Xperia mini pro 1249-1244 6/6/2012
Xperia mini pro 1249-1245 6/7/2012
Xperia mini pro 1249-1246 6/7/2012
Xperia mini pro 1249-1254 6/5/2012
Xperia mini pro 1249-1255 6/5/2012
Xperia mini pro 1249-1256 6/5/2012
Xperia mini pro 1249-4763 6/6/2012
Xperia mini pro 1249-4764 6/6/2012
Xperia mini pro 1249-4772 6/6/2012
Xperia mini pro 1249-4775 6/6/2012
Xperia mini pro 1249-4777 6/5/2012
Xperia mini pro 1249-4779 6/5/2012
Xperia mini pro 1249-4780 6/5/2012
Xperia mini pro 1249-4785 6/5/2012
Xperia mini pro 1249-4786 6/5/2012
Xperia mini pro 1249-4787 6/5/2012
Xperia mini pro 1249-4788 6/5/2012
Xperia mini pro 1249-4812 6/6/2012
Xperia mini pro 1249-4814 6/5/2012
Xperia mini pro 1249-4820 6/5/2012
Xperia mini pro 1249-4822 6/5/2012
Xperia mini pro 1250-3611 6/7/2012
Xperia mini pro 1250-3616 6/7/2012
Xperia mini pro 1250-6860 6/6/2012
Xperia mini pro 1250-6865 6/5/2012
Xperia mini pro 1251-0660 6/5/2012
Xperia mini pro 1251-0661 6/5/2012
Xperia mini pro 1251-0667 6/7/2012
Xperia mini pro 1251-0668 6/7/2012
Xperia mini pro 1251-3848 6/6/2012
Xperia mini pro 1251-3849 6/6/2012
Xperia mini pro 1251-8172 6/7/2012
Xperia mini pro 1254-0756 6/6/2012
Xperia mini pro 1254-9499 6/6/2012
Xperia mini pro 1255-8731 6/7/2012
Xperia mini pro 1255-8732 6/5/2012
Xperia mini pro 1255-8733 6/7/2012
Xperia mini pro 1255-8734 6/5/2012
Xperia mini pro 1256-3354 6/6/2012
Xperia mini pro 1261-1562 6/6/2012
Xperia mini pro 1261-2272 6/6/2012
Xperia mini pro 1261-4675 6/5/2012
Xperia mini pro 1262-1088 6/6/2012
Xperia mini pro 1262-1089 6/6/2012
Xperia mini pro 1262-1090 6/6/2012
Xperia mini pro 1264-0475 6/5/2012
Xperia mini pro 1264-0476 6/5/2012

Xperia Active

http://talk.sonymobile.com/message/199351#199351

…Chưa cập nhật danh sách

Live With Walkman

Cập nhật vào ngày mai 6-6…

Sony Việt sẽ liên tục theo dõi thông tin và cập nhật danh sách mới nhất ngay khi Sony Mobile thông báo.

Check Also

Sony Fan tròn 8 năm đam mê rực rỡ, đã đến lúc chia tay mọi người

Nhanh quá phải không các bạn, 8 năm đã trôi qua, phần lớn thanh xuân …

‘Fate/Grand Order’ là game di động kiếm tiền nhiều thứ 5 trong thập kỷ qua

Các con dân của “vựa muối” đã thành công  trong việc đưa trò chơi lọt …

109 comments

 1. Hóng nào :D. F5

 2. Mong là đến lượt mình nhanh nhanh để còn vuốt nữa :))

 3. Đang ngồi hóng,không biết bao giờ tới lượt mình đây:D

 4. sao khong co vay? Hic, minh up bang pc companion chac mat root qua! Chung nao moi co vay?
  A neu repair thi co mat root khong anh em?

 5. sao cắm máy vô chả thấy báo cập nhật gì nhỉ ==

 6. hức, không có SI của mình, lại phải chờ rồi :(((((((((((((((((

 7. nguyễn bá tú

  android 4.0 giat lam,an ram lam

Leave a Reply