1. Hãy gia nhập group NHÀ SONY FAN >> https://www.facebook.com/groups/nhasonyfan/

[MOD][UPDATE 22/8] Hướng dẫn chi tiết Decompile, recompile - cho dòng xperia

Thảo luận trong 'Mod | Thay đổi Rom'

Đang tải...
 1. Offline

  huycuong Fan chính thức

  Screenshot_2013-08-04-21-59-14.jpg Screenshot_2013-08-08-23-12-44.png Screenshot_2013-08-04-21-48-09.jpg Screenshot_2013-08-09-14-45-55.png


  UPDATE Ở PHẦN 1.A, 1.B, 1.C...VÀ PHẦN 3

  Chuẩn bị:
  - apktool

  - Notepad++

  - JDK ( mình cài bản jdk-7u25-windows-i586.exe )

  - JRE (mình cài Windows x86 Offline ) chọn Accept License agreement trước khi download về

  BÂY GIỜ TIẾN HÀNH:

  Decompile:
  - chép apktool.zip vừa down qua ổ C:, Giải nén apktool
  -vào system/app copy file systemUI.apk vào máy tính( hoặc file bạn cần để làm)
  - Copy file systemUI.apk( hoặc các file khác như UxpNxtLockScreen.apk tùy vào bạn muốn làm cái gì) vào thư mục apktool
  - vào system/framework chép file framework-res.apk past vào ổ C:\ apktool

  - Vào cmd (Start->Run->cmd)
  - Gõ cd c:\apktool
  - sau đó gõ tiếp apktool if framework-res.apk ( làm lần đầu những lần sau ko cần làm nữa)

  [​IMG]

  - Gõ apktool if systemUI.apk ( muốn làm file nào khác thì bạn đổi tên lại thôi,
  ví dụ apktool if UxpNxtLockScreen.apk)

  [​IMG]

  - Gõ apktool d systemUI.apk (đợi giải nén)

  [​IMG]


  - Ẩn cmd xuống tí còn làm tiếp.

  - Ta được thư mục SystemUI( hoặc thư mục bạn muốn mod) trong C:\apktool

  [​IMG]

  Sau bước này, bạn tiến hành chỉnh sửa với Notepad++ bằng các hướng dẫn cụ thể ở bên dưới, làm xong rồi mới Recompile


  ++ Recompile:

  - Bật cmd lên gõ apktool b systemui (thay systemui bằng tên file bạn muốn mod, vd apktool b UxpNxtLockScreen) enter...nhớ sửa systemUI...thành SystemUI viết hoa chữ S...khi chép vào system/app

  [​IMG]
  xmenox2412, maxo1908, apacher8 others like bài này.
 2. huycuong
  Offline

  huycuong Fan chính thức

  Bài viết:
  574
  Đã được like:
  430
  Phần 1: Chỉnh sửa thông báo Pin.

  [​IMG]


  -Decompile như ở trên xong rồi:
  - Vào thư mục systemUI->res-> values-vi (với tiếng Việt) hoặc values (với tiếng Anh).
  - Mở file strings.xml (mở bằng notepad++).
  [​IMG]

  - Chỉnh sửa các mục bôi đỏ theo ý bạn.

  [​IMG]

  Lưu ý : %d%% là % Pin.

  - sau đó bạn sẽ phải Recompile như ở trên mình hướng dẫn..(xong rồi mới làm tiếp bước dưới nhá)

  - vào lại C:\apktool mở file systemUI.apk gốc trong C:/apktool giải nén bằng winrar hoặc 7zip...ta được 1 file winrar hoặc .zip...mở lên ta thấy 2 file META-INF + AndroidManifest.xml

  - Copy 2 file META-INF + AndroidManifest.xml vào c:\apktool\SystemUI\build\apk (nhấn Ctrl + C để copy)

  - Sau khi copy xong bật lại cmd gõ apktool b systemUI , tức là Recompile lại 1 lần nữa...sau đó vào phần dist sẽ thấy 1 file .apk hoàn chỉnh...chép file đó vào chỗ lúc bạn lấy ra...set rw-r-r thế là xong ( ko làm bước trên bạn sẽ ko thành công)

  [​IMG]

  Phần 1.a Thay đổi chữ "xóa" ở nofitication thành chữ khác bạn muốn

  decompile systemUI xong bạn vô res/value-vi/string sửa dòng này:​
  <string name="status_bar_clear_all_button">chữ muốn thêm</string>
  xong recompile lại như trên...
  PHẦN 1.B Tạo tốc độ mạng ở thanh nofitication( bật mạng sẽ thấy dòng KB)...Lưu ý làm cái này thì ko thêm thanh brightness bar nhá...1 trong 2 ko làm cả 2...
  decompile systemUI xong bạn vô res/layout/status_bar_expanded
  đầu tiên xóa 2 dòng clock với date... 2 dòng dưới dòng này:
  <LinearLayout android:gravity="center" android:orientation="horizontal" android:background="#ff000000" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="40.0dip" android:baselineAligned="false">
  +dòng này
  +dòng này
  xong bạn copy 2 dòng này dán vô chỗ vừa cắt bỏ:

  <TextView android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Expanded.Traffic" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginLeft="8.0dip" android:text="@string/traffic_text" android:singleLine="true" />
  <com.android.systemui.statusbar.policy.Traffic android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Expanded.Traffic" android:id="@id/traffic" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginLeft="8.0dip" android:layout_marginRight="18.0dip" android:singleLine="true" />

  Sau đó vào res/value/styles thêm đoạn code này vào cuối cùng, trên dòng </resources>

  code:
  <style name="TextAppearance.StatusBar.Expanded.Traffic" parent="@style/TextAppearance.StatusBar.Expanded">
  <item name="android:textSize">14.0dip</item>
  <item name="android:textStyle">bold</item>
  <item name="android:textColor">#ff00ffff</item>
  </style>

  Tiếp theo vào res/value-vi/string thêm đoạn code này ở cuối cùng trên dòng </resources> :
  code:
  <string name="traffic_text">Tốc độ mạng:</string>

  sau đó recompile như trên là xong
  Lưu ý làm cái này thì ko thêm thanh brightness bar nhá...1 trong 2, ko làm cả 2...( còn làm cả 2 mình sẽ post trong bài sau)

  [​IMG]


  PHẦN 1.C THÊM CHỮ TRÊN THANH STATUS BAR...

  Decompile systemui như trên xong rồi thì bạn thêm 2 đoạn code sau :


  Mở res/layout/status_bar thêm đoạn code này bên dưới phía trên dòng chữ <com.android.systemui.statusbar.StatusBarIconView...

  Mã:
  <TextView android:textSize="14.0dip" android:textStyle="bold" android:textColor="#ff00ffff" android:text="@string/name_text" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:singleLine="true" />
  Sau đó bạn vào res/value-vi/string thêm đoạn code này dưới cùng trên dòng </resources> :

  <string name="name_text">tên bạn muốn</string>
  recompile lại là xong...

  cảm ơn bạn mckenzise đã hướng dẫn


  phần 1.d Center clock có giây
  cảm ơn tidus đã hướng dẫn

  - tìm dòng code này và xóa dòng này đi
  Code:
  <com.android.systemui.statusbar.policy.Clock
  - tìm đến code
  Code:
  <com.android.systemui.statusbar.phone.TickerView android:id="@id/tickerText" android:paddingTop="2.0dip" android:paddingRight="10.0dip" android:layout_width="0.0dip" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1.0">
  <TextView android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.PhoneTicker" android:id="@id/ticker_text_view_old" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:singleLine="true" />
  <TextView android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.PhoneTicker" android:id="@id/ticker_text_view_new" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:singleLine="true" />
  </com.android.systemui.statusbar.phone.TickerView>
  </LinearLayout>
  - thêm code này dưói nó( lui vào 4 dấu cách)
  Code:
  <LinearLayout android:gravity="center" android:orientation="horizontal" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent">
  <DigitalClock android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Clock" android:gravity="center" android:id="@id/clock" android:background="#00000000" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" android:singleLine="true" />
  </LinearLayout>
  - save and recompile

  phần 1.e Hợp nhất icon sóng và wifi
  (cảm ơn tidus)
  trong C:\Apktool\SystemUI\res\layout\signal_cluster_view.xml
  cắt đoạn

  PHP:
  Mã:
  <FrameLayout android:id="@id/wifi_combo" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content">

  <ImageView android:id="@id/wifi_signal" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:scaleType="center" android:layout_alignParentRight="true" android:layout_centerVertical="true" />

  <ImageView android:layout_gravity="bottom|center" android:id="@id/wifi_inout" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" />

  </FrameLayout>
  chèn vào sau đoạn code này
  PHP:
  Mã:
  <FrameLayout android:id="@id/mobile_combo" android:visibility="gone" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content">
  <ImageView android:id="@id/mobile_signal" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" />
  <ImageView android:id="@id/mobile_type" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" />
  <ImageView android:layout_gravity="bottom|right|center" android:id="@id/mobile_inout" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" />
  </FrameLayout>
  </FrameLayout>
  save lại
  down bộ icon đính kèm, giải nén paste đè vào C:\Apktool\SystemUIwifi\res\drawable-xhdpi
  Các file đính kèm
  Phần 2: Chỉnh sửa Màn Hình Khóa.

  [​IMG]

  - Copy file UxpNxtLockScreen.apk(system/app\UxpNxtLockScreen.apk) vào C:\apktool
  - Decompile như ở trên
  - Vào thư mục UxpNxtLockScreen->res-> values
  - Mở file integers.xml (mở bằng notepad++).
  [​IMG]

  _Sửa dòng <integer name="unlocks_before_hint_removal">3</integer>
  thành <integer name="unlocks_before_hint_removal">9999</integer>
  [​IMG]

  _Tiếp đến vào UxpNxtLockScreen->res-> values-vi (với tiếng Việt) hoặc values (với tiếng Anh).
  [​IMG]  -Chỉnh sửa các mục bôi đỏ theo ý bạn.
  [​IMG]

  Recompile như trên #1
  Làm tương tự phần trên.

  Các file đính kèm:

  tuangtvtk52, hibiki3190, maxo19085 others like bài này.
 3. huycuong
  Offline

  huycuong Fan chính thức

  Bài viết:
  574
  Đã được like:
  430
  phần 3: Hướng dẫn Mod lưu lượng dữ liệu mới ( có kết nối mạng thì dữ liệu mới xuất hiện ) cảm ơn bạn mckenzise đã hướng dẫn

  [​IMG]


  + Decompile file systemUI
  + Down file: http://www.mediafire.com/download/uxyuucty13b42yr/Smali.rar
  + Giải nén đc thư mục Smali , copy hết 5 file paste vào smali/com/android/systemui/statusbar/policy
  + Copy đoạn code này
  Mã:
  <com.android.systemui.statusbar.policy.Traffic android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Traffic" android:gravity="left|center" android:id="@id/traffic" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" android:singleLine="true" />
  chèn vào status_bar , nó sẽ như thế này:
  Mã:
  <LinearLayout android:orientation="horizontal" android:id="@id/notification_icon_area" android:layout_width="0.0dip" android:layout_height="fill_parent" android:layout_weight="1.0">
        <com.android.systemui.statusbar.StatusBarIconView android:id="@id/moreIcon" android:visibility="gone" android:layout_width="@dimen/status_bar_icon_size" android:layout_height="fill_parent" android:src="@drawable/stat_notify_more" />
        <com.android.systemui.statusbar.policy.Traffic android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Traffic" android:gravity="left|center" android:id="@id/traffic" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" android:singleLine="true" />
        <com.android.systemui.statusbar.phone.IconMerger android:gravity="center_vertical" android:orientation="horizontal" android:id="@id/notificationIcons" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:layout_alignParentLeft="true" />
      </LinearLayout>
  + Mở res/value/ids thêm vào dòng này dưới cùng:
  Mã:
  <item type="id" name="traffic">false</item>


  + Mở res/value/styles thêm vào đoạn code này ở dưới cùng:
  Mã:
  <style name="TextAppearance.StatusBar.Traffic" parent="@*android:style/TextAppearance.StatusBar.Icon">
      <item name="android:textSize">14.0dip</item>
      <item name="android:textStyle">bold</item>
      <item name="android:textColor">#ffffffff</item>
    </style>
  + Xong , recompile lại .

  Phần 4: Cho đồng hồ ra giữa, đổi màu icon, thêm nút lock, ẩn icon pin.

  [​IMG]  1. Cho đông hồ ra giữa.
  -Decompile như trên
  -Ta đc mục systemui
  -Tìm đến C:\Apktool\SystemUI\res\layout\status_bar.xml

  -Xóa dòng

  <com.android.systemui.statusbar.policy.Clock android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Clock" android:gravity="left|center" android:id="@id/clock" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" android:singleLine="true" />
  -Thêm đoạn code này

  <LinearLayout android:gravity="center" android:orientation="horizontal" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent">
  <com.android.systemui.statusbar.policy.Clock android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Clock" android:textColor="#ff5cb8ff" android:gravity="center" android:id="@id/clock" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" android:singleLine="true" />
  </LinearLayout>
  -Vào dưới dòng này

  com.android.systemui.statusbar.phone.TickerView android:id="@id/tickerText" android:paddingTop="2.0dip" android:paddingRight="10.0dip" android:layout_width="0.0dip" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1.0">
  <TextView android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.PhoneTicker" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:singleLine="true" />
  <TextView android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.PhoneTicker" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:singleLine="true" />
  </com.android.systemui.statusbar.phone.TickerView>
  </LinearLayout>
  -Save lại.
  2. Đổi màu icon.
  Đổi màu đồng hồ.
  -Tìm đến C:\Apktool\SystemUI\res\layout\status_bar.xml
  -Tìm dòng

  <com.android.systemui.statusbar.policy.Clock android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Clock" android:textColor="#ffffffff" android:gravity="center" android:id="@id/clock" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" android:singleLine="true" />
  -Đổi #ffffffff thành #ffxxxxxx mà bạn muốn ( lấy 6 chữ số cuối trong dãy màu rồi past vào 6 chữ xxxxxx)
  -Xong save lại.
  -Bạn có thể tìm mã màu ở đây
  Đổi màu % pin.
  -Tìm đến C:\Apktool\SystemUI\res\layout\status_bar.xml
  -Sửa dòng ( sửa lại chứ ko copy/past nhá)

  <TextView android:layout_gravity="left|center" android:id="@id/battery_text" android:paddingLeft="4.0dip" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="@string/status_bar_settings_settings_button" android:singleLine="true" style="@style/StatusBarNotificationText" />
  -Thành

  <TextView android:textColor="#ffffffff" android:layout_gravity="left|center" android:id="@id/battery_text" android:paddingLeft="4.0dip" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="@string/status_bar_settings_settings_button" android:singleLine="true" style="@style/StatusBarNotificationText" />
  #ffffffff là màu mặc định (trằng). Bạn có thể đổi lại màu khác tùy sở thích.
  -Xong save lại.
  Dổi các icon: wifi,sóng,rung...
  Đồi màu bằng PTS or Paint.net or... trong systemui/res/drawable-xhdpi ( hoặc hdpi/mdpi...)
  3.Thêm nút lock
  -Decompile như trên
  -Tìm đến C:\Apktool\SystemUI\res\layout\status_bar.xml
  -Nếu bạn đã chuyển đồng hồ ra giữa thì thêm dòng này.

  <com.android.systemui.statusbar.policy.KeyButtonView android:id="@id/back" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginLeft="0.0dip" android:src="@drawable/ic_sysbar_lock" android:singleLine="true" android:layout_toRightOf="@id/recent_apps" android:layout_alignParentLeft="true" android:contentDescription="@string/accessibility_back" systemui:keyCode="26" systemui:glowBackground="@drawable/ic_sysbar_highlight" />
  -Vào dưới dòng

  <LinearLayout android:gravity="center" android:orientation="horizontal" android:id="@id/signal_battery_cluster" android:paddingLeft="2.0dip" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent">
  <include android:id="@id/signal_cluster" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" layout="@layout/signal_cluster_view" />
  <TextView android:textColor="#ff5cb8ff" android:layout_gravity="left|center" android:id="@id/battery_text" android:paddingLeft="4.0dip" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="@string/status_bar_settings_settings_button" android:singleLine="true" style="@style/StatusBarNotificationText" />
  <ImageView android:id="@id/battery" android:paddingLeft="2.0dip" android:visibility="gone" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" />
  </LinearLayout>
  -Còn bạn nào chưa chuyển đông hồ ra giữa thì thêm dòng này.

  <com.android.systemui.statusbar.policy.KeyButtonView android:id="@id/back" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginLeft="0.0dip" android:src="@drawable/ic_sysbar_lock" android:singleLine="true" android:layout_toRightOf="@id/recent_apps" android:layout_alignParentLeft="true" android:contentDescription="@string/accessibility_back" systemui:keyCode="26" systemui:glowBackground="@drawable/ic_sysbar_highlight" />
  -Vào dưới dòng

  <com.android.systemui.statusbar.policy.Clock android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Clock" android:gravity="center" android:id="@id/clock" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" android:singleLine="true" />
  -Save lại.
  -Tiếp theo tìm 1 icon lock(icon ở đây) trên mạng kích thước 64x64 đổi tên thành ic_sysbar_lock.png vào systemui/res/drawable-xhdpi ( hoặc hdpi/mdpi...)
  4.Ẩn icon Pin.
  -Tìm đến C:\Apktool\SystemUI\res\layout\status_bar.xml
  -Tìm dòng

  <ImageView android:id="@id/battery" android:paddingLeft="2.0dip" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" />
  -Sửa thành: ( sửa lại chứ ko copy/past)

  <ImageView android:id="@id/battery" android:paddingLeft="2.0dip" android:visibility="gone" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" />
  -Save lại.
  -Recompile như trên

 4. huycuong
  Offline

  huycuong Fan chính thức

  Bài viết:
  574
  Đã được like:
  430
  Phần 5:Hướng dẫn loại bỏ thông báo khi bật tắt lưu lượng dữ liệu.
  [​IMG]


  -Vào System\app copy file Semcphone.apk vào máy tính.
  -decompile semcphone.apk
  -Tìm bools.xml và sửa 2 dòng:
  PHP:
  <bool name="data_connection_except_mms_show_icon_when_enabled">true</bool>
  <
  bool name="data_connection_except_mms_show_icon_when_disabled">true</bool>

  -Thành:
  PHP:
  <bool name="data_connection_except_mms_show_icon_when_enabled">false</bool>
  <
  bool name="data_connection_except_mms_show_icon_when_disabled">false</bool>

  -Save lại, Recompile như trên, chuyển vào đt của bạn và thưởng thức


  Phần 6: Mod màn hình khóa đổi màu theo theme.

  [​IMG]


  -Copy file SemcGenericUxpRes.apk (system\framework) và UxpNxtLockScreen.apk (system\app) vào máy tính.
  -Mở cmd lên gõ apktool if SemcGenericUxpRes.apk.
  -Tiếp tục apktool d UxpNxtLockScreen.apk
  -Mở file aoktool.yml (mở bằng Notepad ++) trong thư mục UxpNxtLockScreen.apk thêm -2 ngay dưới -1.
  -Mở file w_lock.xml (res\layout) tìm chỗ nào có android:textColor="......." thì đổi thành
  PHP:
  android:textColor="@com.sonyericsson.uxp:color/semc_theme_illumination_color"
  -Save lại.
  -Mở tiếp file charging_status.xml tìm chỗ nào có android:textColor="......." thì đổi thành
  PHP:
  android:textColor="@com.sonyericsson.uxp:color/semc_theme_illumination_color"
  -Save lại.
  -Mở tiếp file top_left_next_alarm.xml tìm chỗ nào có android:textColor="......." thì đổi thành
  PHP:
  android:textColor="@com.sonyericsson.uxp:color/semc_theme_illumination_color"
  -Save lại.
  -Recompile lại.
  NaMkidzgacon146 like bài này.
 5. huycuong
  Offline

  huycuong Fan chính thức

  Bài viết:
  574
  Đã được like:
  430
  Phần 7: Mod % pin và clock đổi màu theo theme.
  [​IMG]  -Trước khi hướng dẫn thì mình xin nói là Mod cái này hơi bất tiện là bạn fải reboot máy lại thì %pin và clock mới đổi màu.
  -Copy file SemcGenericUxpRes.apk (system\framework) và SystemUI.apk (system\app) vào máy tính.
  -Mở cmd lên gõ apktool if SemcGenericUxpRes.apk.
  -Tiếp tục apktool d systemUI.apk
  -Mở file aoktool.yml (mở bằng Notepad ++) trong thư mục UxpNxtLockScreen.apk thêm -2 ngay dưới -1.
  -Tìm đến C:\Apktool\SystemUI\res\layout\status_bar.xml
  -Tìm dòng

  <com.android.systemui.statusbar.policy.Clock android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Clock" android:textColor="#ffffffff" android:gravity="center" android:id="@id/clock" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" android:singleLine="true" />
  -Đổi thành

  <com.android.systemui.statusbar.policy.Clock android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Clock" android:textColor="@com.sonyericsson.uxp:color/semc_theme_illumination_color" android:gravity="center" android:id="@id/clock" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" android:singleLine="true" />
  -Tiếp tìm dòng

  <TextView android:layout_gravity="left|center" android:id="@id/battery_text" android:paddingLeft="4.0dip" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="@string/status_bar_settings_settings_button" android:singleLine="true" style="@style/StatusBarNotificationText" />
  -Đổi thành( sửa chứ ko copy/past)

  <TextView android:textColor="@com.sonyericsson.uxp:color/semc_theme_illumination_color" android:layout_gravity="left|center" android:id="@id/battery_text" android:paddingLeft="4.0dip" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="@string/status_bar_settings_settings_button" android:singleLine="true" style="@style/StatusBarNotificationText" />
  -Save lại.
  -Recompile.  Phần 8: Thêm thanh độ sáng vào thanh notification
  [​IMG]


  -Trước hết dow cái này về Link
  -Copy file SystemUI.apk (system\app) vào máy tính.
  -Decompile
  -Tìm đến res\layout mở file status_bar_expanded_header.xml
  -Cắt đoạn này:

  <LinearLayout android:gravity="center_vertical" android:orientation="horizontal" android:background="@drawable/notification_header_bg" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="52.0dip" android:baselineAligned="false">
  <com.android.systemui.statusbar.policy.Clock android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Expanded.Clock" android:id="@id/clock_expanded" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginLeft="8.0dip" android:singleLine="true" />
  <com.android.systemui.statusbar.policy.DateView android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Expanded.Date" android:id="@id/date" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginLeft="8.0dip" android:layout_marginRight="8.0dip" />
  <com.android.systemui.statusbar.RotationToggle android:id="@id/rotation_lock_button" android:clickable="true" android:layout_width="32.0dip" android:layout_height="32.0dip" android:layout_margin="8.0dip" android:button="@drawable/ic_notify_rotation" android:contentDescription="@string/accessibility_rotation_lock_off" />
  <ImageView android:id="@id/settings_button" android:layout_width="48.0dip" android:layout_height="48.0dip" android:src="@drawable/ic_notify_quicksettings" android:scaleType="center" android:contentDescription="@string/accessibility_settings_button" />
  <Space android:layout_width="0.0dip" android:layout_height="0.0dip" android:layout_weight="1.0" />
  <Button android:id="@id/clear_all_button" android:paddingLeft="8.0dip" android:paddingRight="8.0dip" android:layout_width="106.0dip" android:layout_height="wrap_content" android:text="@string/status_bar_clear_all_button" android:layout_alignParentRight="true" android:contentDescription="@string/accessibility_clear_all" />
  </LinearLayout>
  -Mở tiếp file status_bar_expanded.xml
  -Dán vào giữa 2 dòng này

  <include android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" layout="@layout/status_bar_expanded_header" />
  <TextView android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Expanded.Network.EmergencyOnly" android:gravity="center" android:id="@id/emergency_calls_only" android:paddingBottom="4.0dip" android:visibility="gone" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" />
  -Mởi lại status_bar_expanded_header.xml
  -Thêm đoạn này:

  <include layout="@layout/qp_brightness" />
  -Phía trên đoạn này:

  <View android:background="@drawable/status_bar_hr" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="2.0dip" />
  -Nhớ Save lại hết.
  -Giải nén file vừa dow về.
  -Copy thư mục lidroid vào smali\com
  -Copy qp_brightness.xml vào res\layout
  -Copy 3 file ảnh qp_brightness_bg.9.png qp_brightness_max.png qp_brightness_min.png vào res\drawable-hdpi
  -Recompile như phần trên
  maxo1908, hoclamman, NaMkidz2 others like bài này.
 6. huycuong
  Offline

  huycuong Fan chính thức

  Bài viết:
  574
  Đã được like:
  430
  9.Mod LockSreen với đồng hồ Analog:

  [​IMG]


  - Decompile file apk tương tự như trên với file UxpNxtLockScreen.apk

  -Vào res/layout/w_clock.xml

  Thêm những dòng này vào đúng vị trí (ảnh):

  Mã:
  android:visibility="gone"
  [​IMG]

  Mã:
  <AnalogClock android:layout_gravity="center_horizontal" android:id="@+id/analogClock1" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" />
  [​IMG]

  - Vào res/values/ids.xml

  Thêm dòng này đúng vị trí:

  Mã:
  <item type="id" name="analogClock1">false</item>
  [​IMG]

  - Sau đó, vào lại res/layout/w_clock để chỉnh vị trí đồng hồ lại cho chuẩn xác

  Thay số dip ở dòng
  Mã:
  android:layout_marginTop=.....dip
  Bạn có thể thay bằng số dip mong muốn, nhưng tốt nhất là 35.0dip như ảnh:

  [​IMG]

  -Recompile tương tự như trên  10. Mod LockScreen full-transparent (không ngày/giờ/slide...):

  [​IMG]


  - Decompile file apk tương tự như trên với file UxpNxtLockScreen.apk

  - Vào res/layout/w_clock

  - Ở 3 dòng 6-7 và 9 trong Notepad++ (ảnh), tìm 2 mục

  Mã:
  android:layout_width="wrap_content"

  android:layout_height="wrap_content"
  - Sửa wrap_content thành 0.0dip

  - Như vậy ta sẽ xóa hoàn toàn đồng hồ và ngày tháng

  - Tiếp theo ta sẽ làm trong suốt slider và các nút ảnh/nhạc

  - Vào smali/com/sonymobile/lockscreen/topslider/RealBackplate.smali

  Ở dòng 10 và 12 (ảnh) xóa bỏ các thông số = 0x0 và = 0x3f

  [​IMG]

  Ở dòng 774 (ảnh), đổi thông số 0x3f thành 0x0

  [​IMG]

  - Vào res/drawable-xhdpi (hoặc -hdpi... tùy phân giải màn hình), chỉnh các bức ảnh backplate.png, camera_icon.png, circle_icon.png, music_icon.png, video_icon.png thành trong suốt (transparent) - bạn có thể search cách chỉnh với photoshop... trên google hoặc mình sẽ up các ảnh đó lên dưới đây để bạn thay vào cho nhanh.

  - Recompile tương tư như trên  11. Màn hình khóa xoay ngang

  - Decompile file apk tương tự như trên với file UxpNxtLockScreen.apk

  - Vào res/value/bools.xml

  - Sửa dòng thứ 5 thành như dưới

  Mã:
  <bool name="config_landscapeSupport">false</bool>
  - Recompile lại

  12. Chỉnh đồng hồ, slide.... nằm dưới

  [​IMG]

  - Decompile file apk tương tự như trên với file UxpNxtLockScreen.apk

  - Vào res/values/dimens/xml

  - Chỉnh dòng thứ 4 thành như sau:

  Từ:

  Mã:
  <dimen name="lockscreen_widget_slider_margin_top">93.0dip</dimen>
  Thành:

  Mã:
  <dimen name="lockscreen_widget_slider_margin_top">450.0dip</dimen>
  - Từ đây, sẽ có 2 tùy chọn cho bản analog clock và digital clock (stock):

  + Với bản stock: để đưa đồng hồ lên trên lại (cho đẹp :beauty:), bạn vào res/layout/w_clock:

  Sửa dòng thứ 2, đoạn tô vàng ở dưới thành 93.0dip

  [​IMG]
  + Với bản analog clock, nếu bạn thích đưa đồng hồ xuống dưới (mặc định đồng hồ sẽ nằm trên), ta sửa dòng 2 đoạn:

  Mã:
  android:layout_marginTop="35.0dip"
  35.0dip thành @dimen/lockscreen_widget_slider_margin_top

  - Recompile lại như trên


  hibiki3190, hoclamman, thanhduc201006 others like bài này.
 7. huycuong
  Offline

  huycuong Fan chính thức

  Bài viết:
  574
  Đã được like:
  430
  đây là bài có lâu rồi, nhưng bài này mình chình sửa chi tiết lại, hướng dẫn sâu hơn, post thêm phần mới
 8. demon1506
  Offline

  demon1506 Fan chính thức

  Bài viết:
  87
  Đã được like:
  36
  2 cái file JDK vs JRE làm j` z bạn???có cần thiết phải down ko??????????:byebye
 9. huycuong
  Offline

  huycuong Fan chính thức

  Bài viết:
  574
  Đã được like:
  430
  2 file java...cài rồi thì thôi...ko có thì phải down về cài nhá..quan trọng
  hoclammangacon146 like bài này.
 10. demon1506
  Offline

  demon1506 Fan chính thức

  Bài viết:
  87
  Đã được like:
  36
  sao mình làm tới chỗ Recompile lại bi fail nhỉ làm mấy lần vẫn ko được:nemgach

Chia sẻ trang này