[Hướng dẫn] Làm trong suốt và mờ cho status bar và navi bar

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm | Thủ thuật'

Đang tải...
 1. Offline

  linkone Thành viên năng động

  TẠO HIỆU ỨNG TRONG SUỐT & MỜ CHO STATUS VÀ NAVI BAR

  [​IMG]


  A/ NGUYÊN LÝ BIỂU DIỄN ĐỘ TRONG, HIỆU ỨNG MỜ

  Mỗi thành phần đồ họa trên Android đều được thể hiện ở 2 dạng, hoặc là file ảnh (.png) hoặc là mã màu hex (hex colour code).

  Các file ảnh png, để có chế độ nền trong suốt, cần chỉnh sửa background bằng các công cụ xử lý ảnh số. Có người dùng Photoshop, người khác dùng 1 số công cụ có sẵn (ví dụ 9patch) trong bộ Android SDK.

  Các thành phần đồ họa có màu sắc thể hiện bằng mã màu thì cần đổi sang mã màu trong suốt. Với tông màu đen (#ff000000), Độ trong suốt/Hiệu ứng mờ thể hiện ở dạng mã màu hex như sau:

  #00000000 - Độ trong suốt 100%
  #3f000000 - màu đen với độ trong suốt 75% (~ 25% hiệu ứng mờ)
  #7f000000 - màu đen với độ trong suốt 50% (~ 50% hiệu ứng mờ)
  #bf000000 - màu đen với độ trong suốt 25% (~ 75% hiệu ứng mờ)

  Ngoài các mã trên, có thể gg để tìm thêm nhiều mã hiệu ứng mờ khác nữa.

  B/ CÔNG CỤ


  DOWNLOAD
  - Bung và đóng gói apk: Apktool v1.5.2 (hoặc bất kỳ công cụ nào có khả năng bung và đóng gói file apk Jelly Bean)
  - Chỉnh sửa file xml: Notedpad ++
  - Thao tác file nén và sign: 7zip
  - Dexodex ROM : AutoDEOTool v1.0.4 hoặc Android Ultimate Toolbox Pro.
  - Adb

  C/ CHUẨN BỊ
  1/ Điện thoại :
  - Chạy ROM gốc mọi phiên bản. Tốt nhất nên dùng ROM chưa chỉnh sửa
  - Đã root, cài sẵn adbdInsecure.apk, busybox và dexopt-wrapper để phục vụ công đoạn re-odexing
  2/ Máy tính
  - Cài sẵn Java Runtime Environment (JRE) trong bộ Oracle Java Development Kit.
  -Deodex ROM gốc rồi lấy ra các file (deodexed): framework-res.apk; SystemUI.apk và android.policy.jar
  - Chép vào cùng thư mục chứa apktool để tiện thao tác.

  D/ THỰC HIỆN
  ANDROID.POLICY
  Tải resource vào bộ nhớ:
  c:\apktool>apktool if framework-res.apk

  Bung file android.policy.jar bằng lệnh sau:
  c:\apktool>apktool d android.policy.jar

  Tìm và mở thủ tục sau:
  \com\android\internal\policy\impl\PhoneWindowManager.smali

  Tìm method này:

  Mã:
  .method public getSystemDecorRectLw(Landroid/graphics/RectI )
  (….)
  .end method
  
  Xóa toàn bộ nội dung của method này (bắt đầu bằng từ khóa .method và kết thúc bằng .end method) và thay bằng đoạn sau:
  Mã:
  .method public getSystemDecorRectLw(Landroid/graphics/RectI )
  .locals 1
  .parameter "systemRect"
  .prologue
  .line 3047
  iget v0, p0, Lcom/android/internal/policy/impl/PhoneWindowManager;->mSystemLeft:I
  iput v0, p1, Landroid/graphics/Rect;->left:I
  .line 3048
  iget v0, p0, Lcom/android/internal/policy/impl/PhoneWindowManager;->mSystemTop:I
  iput v0, p1, Landroid/graphics/Rect;->top:I
  .line 3049
  iget v0, p0, Lcom/android/internal/policy/impl/PhoneWindowManager;->mSystemRight:I
  iput v0, p1, Landroid/graphics/Rect;->right:I
  .line 3050
  iget v0, p0, Lcom/android/internal/policy/impl/PhoneWindowManager;->mSystemBottom:I
  iput v0, p1, Landroid/graphics/Rect;->bottom:I
  .line 3051
  const/4 v0, 0x0
  return v0
  .end method
  Đóng gói lại

  c:\apktool>apktool b android.policy.jar.out

  Cách sign file kết quả sau khi đóng gói:

  Dùng 7zip mở đồng thời file android.policy.jar gốc và file vừa đóng gói (trong thư mục /android.policy.jar.out/dist/..), kéo toàn bộ thư mục META-INF từ file gốc sang file vừa đóng gói.


  * SYSTEMUI

  Dùng apktool bung file SystemUI.apk để sửa:

  c:\apktool>apktool d SystemUI.apk

  Mở file và sửa mã xml. (Chủ yếu là sửa mã màu của android:background)

  Lưu ý: Ở các đoạn mã sửa dưới đây dùng hiệu ứng mờ 50%, tức là “#7f000000”, hoặc 75% (“#3f000000”) để minh họa. Các cụ có thể lựa chọn hiệu ứng trong suốt khác (100%; 80%; 75% v.v) tùy theo sở thích.

  \SystemUI\res\layout\navigation_bar.xml

  GỐC

  Mã:
  <com.android.systemui.statusbar.phone.NavigationBarView android:background="#ff000000" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent"


  SỬA

  Mã:
  <com.android.systemui.statusbar.phone.NavigationBarView android:background="#7f000000" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent"


  \SystemUI\res\layout-sw600dp\navigation_bar.xml

  GỐC

  Mã:
  <com.android.systemui.statusbar.phone.NavigationBarView android:background="#ff000000" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent"


  SỬA

  Mã:
  <com.android.systemui.statusbar.phone.NavigationBarView android:background="#7f000000" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent"


  \SystemUI\res\values\drawables.xml

  GỐC:
  Mã:
  <item type="drawable" name="status_bar_background">#ff000000</item>
  <itemtype="drawable" name="status_bar_notification_row_background_color">#ff1a1a1a</item>
  <item type="drawable" name="system_bar_background">#ff000000</item>
  <item type="drawable" name="notification_icon_area_smoke">#aa000000</item>
  
  SỬA:
  Mã:
  <item type="drawable" name="status_bar_background">#7f000000</item>
  <item type="drawable" name="status_bar_notification_row_background_color">#3f000000</item>
  <item type="drawable" name="system_bar_background">#7f000000</item>
  <item type="drawable" name="notification_icon_area_smoke">#3f000000</item>
  
  Bung file SystemUI, mở file
  \SystemUI\smali\com\android\systemui\statusbar\phone\PhoneStatusBar.smali

  tìm đến đoạn mã sau và sửa như dưới đây.

  <<<<<Quy ước:
  Ký hiệu (+) là thêm dòng lệnh sau dấu đó, (-) là xóa bỏ dòng lệnh sau dấu đó. Các dòng lệnh khác giữ nguyên. Đoạn mã sau khi sửa xong không bao gồm ký hiệu (+)/(-). >>>>>>>>>>>

  Mã:
  .method private getNavigationBarLayoutParams()Landroid/view/WindowManager$LayoutParams;
  .locals 6
  .prologue
  const/4 v1, -0x1
  .line 1328
  new-instance v0, Landroid/view/WindowManager$LayoutParams;
  const/16 v3, 0x7e7
  const v4, 0x800068
  (+) const/4 v5, -0x3
  move v2, v1
  (-) move v5, v1
  invoke-direct/range {v0 .. v5}, Landroid/view/WindowManager$LayoutParams;-><init>(IIIII)V
  .line 1338
  
  Lưu thay đổi

  Mở tiếp

  \SystemUI\smali\com\android\systemui\statusbar\tablet\TabletStatusBar.smali

  Tìm và sửa:
  Mã:
  .method private addStatusBarWindow()V
  .locals 7
  .prologue
  const/4 v1, -0x1
  .line 235
  invoke-virtual {p0}, Lcom/android/systemui/statusbar/tablet/TabletStatusBar;->makeStatusBarView()Landroid/view/View;
  move-result-object v6
  .line 237
  .local v6, sb:Landroid/view/View;
  new-instance v0, Landroid/view/WindowManager$LayoutParams;
  const/16 v3, 0x7e7
  const v4, 0x800048
  (+) const/4 v5, -0x3
  (-) const/4 v5, 0x4
  (-) move v2, v1
  invoke-direct/range {v0 .. v5}, Landroid/view/WindowManager$LayoutParams;-><init>(IIIII)V
  
  Mở thư mục

  \SystemUI\res\drawable-xhdpi

  Dùng Photoshop mở 2 file ảnh này ra. Dùng tính năng Background Erase Tool để xóa nền của ảnh đi, biến nó thành 100% trong suốt.
  Mã:
  ic_systembar_bg.png
   
  ic_systembar_bg_land.png
  (Nếu ko có Photoshop, có thể dùng phần mềm sửa ảnh số khác có chức năng tương tự)

  Thường thì chỉ cần sửa 2 file trên là đủ. Tuy nhiên, nếu muốn trong suốt thanh navi3 cho mọi style, có thể sửa tương tự như trên với các file ảnh khác như sau:
  Mã:
  ic_systembar_bg_02/03/04.png
   
  ic_systembar_bg_land_02/03/04.png
  Xong lưu thay đổi lại. Dùng công cụ apktool để đóng gói

  C:\Apktool>apktool b SystemUI

  Cách sign SystemUI.apk

  Dùng 7zip mở đồng thời file SystemUI.apk gốc và file mới sửa trong thư mục SystemUI/dist/…

  Kéo META-INF và AndroidManifest.xml từ file gốc thả sang file sửa. Chọn OK khi có hộp thoại yêu cầu xác nhận.

  Chép file SystemUI/dist/SystemUI.apk vừa sign xong vào điện thoại, tạm thời cho vào thư mục /system/, set permission rw-r-r (644), owner: root.root, xong rồi tiếp tục di chuyển đè lên file cũ trong /system/app/. Xóa file SystemUI.odex đi.

  Wipe dalvik cache lần nữa rồi reboot lại máy.

  (Không giống như các file framework, các ứng dụng hệ thống như SystemUI.apk sau khi deodex thì không nhất thiết phải re-odex lại).
  njckjen, thuypt, KnNam6 others like bài này.

 2. Chủ đề tương tự: [Hướng dẫn]
  Diễn đàn Tiêu đề Date
  Kinh nghiệm | Thủ thuật [Hướng dẫn] Download Rom XperiaFirm bằng IDM 12/4/15
  Kinh nghiệm | Thủ thuật [Hướng dẫn][MOD][KK] Notification Lollipop 8/4/15
  Kinh nghiệm | Thủ thuật [Hướng dẫn] - Repair lại máy bằng PC Companion mới. 28/7/14
  Kinh nghiệm | Thủ thuật [hướng dẫn] Ẩn "Trả lời cuộc gọi bằng tin nhắn" khi có cuộc gọi đến. 26/5/14
  Kinh nghiệm | Thủ thuật [Huớng dẫn] Manual hệ Camera Xperia Android 4.3 11/2/14

 3. Bita.C2
  Offline

  Bita.C2 Thành viên mới

  Bài viết:
  51
  Đã được like:
  14
  bài viết hay, cảm ơn bác
 4. tangbangtroj
  Offline

  tangbangtroj Thành viên năng động

  Bài viết:
  363
  Đã được like:
  43
  Cái này xem lâu rồi mà ko biết cái Bung file android.policy.jar bằng lệnh sau:

  c:\apktool>apktool d android.policy.jar
  Móc ở đâu ra
 5. Mr.T_T
  Offline

  Mr.T_T Thành viên am hiểu

  Bài viết:
  1,183
  Đã được like:
  294
  Cái nè hay mà có vẻ hơi lằng nhằng :hihi
 6. Hùng Vũ
  Offline

  Hùng Vũ Người đi ngược gió... Staff Member

  Bài viết:
  4,675
  Đã được like:
  1,410
  Bạn sửa lại tiêu đề giùm mình, có ai để tiêu đề hoa toàn bộ nhứ bạn không?
  linkoneHoàng Ân_sony xp like bài này.
 7. shoda
  Offline

  shoda Thành viên am hiểu

  Bài viết:
  600
  Đã được like:
  318
  Có ai làm thử thành công trò nay chưa nhẩy...thấy hay quá :">
 8. linkone
  Offline

  linkone Thành viên năng động

  Bài viết:
  322
  Đã được like:
  126
  bạn thử chưa mà kêu móc ở đâu
  bạn có thể bỏ c:\apktool>
 9. tangbangtroj
  Offline

  tangbangtroj Thành viên năng động

  Bài viết:
  363
  Đã được like:
  43
  T thử rồi.mod đến thanh statutbar và navibar trong suốt thì chịu.Đang cần 1 ng hướng dẫn vụ này.bạn làm thành công chưa.t vướng ngay chỗ ấy,ko biết tìm chỗ nào
  Cái " android.policy.jar " lấy ở đâu?
 10. linkone
  Offline

  linkone Thành viên năng động

  Bài viết:
  322
  Đã được like:
  126
  system/framework/
  tangbangtroj like bài này.
 11. cuhoangno1
  Offline

  cuhoangno1 Thành viên mới

  Bài viết:
  1
  Đã được like:
  0
  Bạn ơi có cần deodex rom không . Nếu muốn làm trong suốt thanh stt thì bỏ bước nào

Chia sẻ trang này