1. Hãy gia nhập group NHÀ SONY FAN >> https://www.facebook.com/groups/nhasonyfan/

Điểm thưởng dành cho binhpham

Đang tải...
 1. 10
  Thưởng vào: 26/9/13

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 2. 2
  Thưởng vào: 28/8/13

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 3. 5
  Thưởng vào: 3/8/13

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 4. 1
  Thưởng vào: 3/6/13

  First Message

  Hãy viết bài đóng góp cho diễn đàn bạn sẽ nhận được điều này!