1. Hãy gia nhập group NHÀ SONY FAN >> https://www.facebook.com/groups/nhasonyfan/

Điểm thưởng dành cho nokia2k7

Đang tải...
 1. 30
  Thưởng vào: 17/12/14

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 2. 20
  Thưởng vào: 23/7/14

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 3. 20
  Thưởng vào: 30/4/14

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 4. 15
  Thưởng vào: 4/8/13

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 5. 10
  Thưởng vào: 25/5/13

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 6. 10
  Thưởng vào: 24/5/13

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 7. 5
  Thưởng vào: 2/5/13

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 8. 2
  Thưởng vào: 28/4/13

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 9. 1
  Thưởng vào: 4/4/13

  First Message

  Hãy viết bài đóng góp cho diễn đàn bạn sẽ nhận được điều này!