Môt so sánh khác: Màn hình Xperia S vs HTC One X

Mặc dù đã có video so sánh 4 mẫu máy Samsung Nexus, LG 4x, HTC One X và Xperia S trước đó nhưng có vẻ nhìn cả 4 máy hơi khó phân biệt chất lượng. Dưới đây là một video khác chỉ có Xperia S  với màn hình Reality tối ưu bằng Bravia Engine và HTC One X với màn hình Super IPS HD. Tất cả đã được đặt độ sáng 100% , chiếu cùng 1 đoạn video nên khả năng nhận biết rất dễ. 

The following two tabs change content below.

Hùng Vũ

Đến với Sony vì muốn tìm những điều khác biệt. Gắn bó với Sony Việt bởi một niềm đam mê không muốn giữ cho riêng mình.

Latest posts by Hùng Vũ (see all)


Leave a Reply