Sony sản xuất thế hệ chip wireless TransferJet siêu nhỏ dành cho smartphone

Trước đây, Toshiba đã không mấy khó khăn để phát triển thành công loại chip wireless TransferJet có  tốc độ kết nối  560Mbps . Tuy nhiên  Sony thay vì vượt qua tốc độ của Toshiba thi lại phát triển thế hế Chip TranferJet chỉ hạn chế ở tốc độ 350 Mbps. Nhưng đã giảm kích thước con Chip chỉ còn 6mm x 6 mm và tiêu thụ điện ở mức thấp hơn nhiều so với các dòng Chip Sony trước đây.

Dòng chip mới rất thích hợp cho các smartphone và tablet hiện nay, vì sẽ kéo dài thời gian của pin thiết bị. Chip mới sẽ xuất hiện trên các sản phẩm mới sau tháng 8/2012 cho các nhà phát triển OEM với giá 6 USD, với giá như thế có lẽ sẽ không cạnh tranh được Chip của Toshiba

nguồn: engadget

The following two tabs change content below.

Thiên Phú

Sống hết mình vì tất cả

Latest posts by Thiên Phú (see all)


Leave a Reply